Strategia podatkowa

Informacja o realizowanej strategii podatkowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zgodnie z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800, zwana dalej: „ustawą o CIT”), podatnicy, o których mowa w art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2, są obowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy.

Niniejsza Informacja stanowi wypełnienie obowiązku ustawowego, o którym mowa w art. 27c ustawy o CIT.

Rejestr zmian