Dane Spółki

Nazwa Spółki

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Siedziba

ul. Targowa 74

03-734, Warszawa

Miejsce rejestracji

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000037568

Numer Identyfikacji Podatkowej

NIP: 113-23-16-427

Kapitał Zakładowy

wysokość kapitału zakładowego w całości wpłaconego: 33 335 532 000,00 zł

 

* dane upublicznione zgodnie z art. 5 ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. nr 208, poz. 1540)

Rejestr zmian