SOK – ochrona danych osobowych

Zgodnie art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125) Komenda Główna Straży Ochrony Kolei PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informuje, że:

1) administratorem danych osobowych jest Komendant Główny Straży Ochrony Kolei PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Komendzie Głównej Straży Ochrony Kolei pod adresem: 00-801 Warszawa, ul. Chmielna 73 A

2) Funkcję inspektora ochrony danych osobowych w Komendzie Głównej Straży Ochrony Kolei PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pełni Pani Diana Zborowska. U administratora funkcjonuje adres e-mail: iod.sok@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych, który dedykowany jest jedynie do komunikacji osoby fizycznej z Inspektorem Ochrony Danych i tylko w sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

3) celem, dla którego Straży Ochrony Kolei PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. mają posłużyć dane osobowe przetwarzane w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, jest realizacja ustawowych zadań Straży Ochrony Kolei, które stanowią ochrona życia, zdrowia oraz mienia, a także kontrola przestrzegania przepisów porządkowych na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych;

4) każda osoba, której Straż Ochrony Kolei PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przetwarza dane osobowe w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, ma prawo – w przypadku naruszenia praw w wyniku tego przetwarzania – wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Infolinia: 606-950-000);

5) każdej osobie, której Straż Ochrony Kolei PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dane osobowe przetwarza w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych jej dotyczących.

Dodatkowe informacje dotyczące praw osoby, której dane osobowe przetwarzane są w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości przez Straż Ochrony Kolei PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przekazuje się w konkretnych przypadkach na wniosek tej osoby.

Rejestr zmian