Organy Spółki

Skład Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

  1. Jakub Majewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Artur Kawaler – Sekretarz Rady Nadzorczej
  3. Magdalena Błaszczyk – Członek Rady Nadzorczej
  4. Piotr Gebel – Członek Rady Nadzorczej
  5. Joanna Klekot – Członek Rady Nadzorczej
  6. Henryk Sikora – Członek Rady Nadzorczej

 

Skład Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

  1. Piotr Wyborski - delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
  2. Maciej Kaczorek - delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
  3. Piotr Kubicki - delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Rejestr zmian