Ogłoszenia

Rada Nadzorcza Trakcja S.A informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 22/02/2024 z dnia 16 lutego 2024 r. zakończyła bez wyłonienia kandydata postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Trakcja S.A., wszczęte w dniu 10 stycznia 2024 r. 


Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zaprasza do składania ofert na „Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółek Grupy Kapitałowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za rok 2023, 2024 z prawem opcji na rok 2025, 2026 oraz przeprowadzenie weryfikacji rozliczeń dotacji za 2023 rok z prawem opcji za rok 2024, 2025, 2026”.

Ogłoszenie zawierające warunki zamówienia do składania ofert zostało opublikowane na Platformie Zakupowej Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Poniżej link:
https://platformazakupowa.plk-sa.pl/app/demand/notice/public/24882/details

Rejestr zmian