Ogłoszenia

Rada Nadzorcza Trakcja S.A informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 22/02/2024 z dnia 16 lutego 2024 r. zakończyła bez wyłonienia kandydata postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Trakcja S.A., wszczęte w dniu 10 stycznia 2024 r. 


Rejestr zmian