Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy (i innym podmiotom) udostępnianie każdej informacji o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

1. ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,

2. udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,

3. wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w jeden z poniższych sposobów:

1. przesłać pocztą na adres: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74 03-734 Warszawa (wzór wniosku poniżej),

2. dostarczyć osobiście: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74 03-734 Warszawa – recepcja (wzór wniosku poniżej),

3. przesłać elektronicznie:

a) wykorzystując pomocniczo poniższy formularz: https://wis.plk-sa.pl/informacja_publiczna/informacja_publiczna 

b) na adres poczty elektronicznej e-mail informacjapubliczna@plk-sa.pl 


Rejestr zmian

Lp.: Data: Zdarzenie: Autor
1. 18-07-2017 9:10 zmiana plk
2. 18-07-2017 9:08 zmiana plk
3. 18-07-2017 8:49 zmiana plk
4. 18-07-2017 8:48 zmiana plk
5. 18-07-2017 8:47 zmiana plk
6. 18-07-2017 8:46 zmiana plk
7. 18-07-2017 8:44 utworzenie plk