Ogłoszenia

  • Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zaprasza do składania ofert na „Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i spółek zależnych od PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za rok 2019, 2020 z prawem opcji na rok 2021, 2022 oraz na przeprowadzenie analizy rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób prawnych Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach prawa opcji za rok 2019, 2020, 2021, 2022”.
    Zaproszenie do składania ofert zawierające warunki udziału, sposób oceny i składania ofert zostało opublikowane na Platformie Zakupowej Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Poniżej link:
    https://zamowieniaz.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=58380​​​​​​​

Rejestr zmian

Lp.: Data: Zdarzenie: Autor
1. 25-06-2019 09:06 ZMIANA PLK
2. 25-06-2019 09:05 ZMIANA PLK
3. 29-04-2019 11:00 ZMIANA PLK
4. 29-04-2019 10:02 ZMIANA PLK
5. 29-04-2019 10:02 ZMIANA PLK
6. 03-04-2019 11:37 ZMIANA PLK
7. 02-04-2019 12:52 ZMIANA PLK
8. 02-04-2019 09:02 ZMIANA PLK
9. 02-04-2019 08:32 ZMIANA PLK
10. 21-03-2019 11:27 ZMIANA PLK
11. 20-12-2018 08:22 ZMIANA PLK
12. 17-09-2018 06:47 ZMIANA PLK
13. 14-09-2018 13:31 ZMIANA PLK
14. 13-09-2018 15:27 ZMIANA PLK
15. 13-09-2018 15:26 ZMIANA PLK