BIP

Biuletyn Informacji Publicznej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Niniejszy dział serwisu internetowego PKP Polskie Linie Kolejowe SA stworzony został w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) oraz o rozporządzenie MSWiA w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 17 maja 2002 r. (Dz. U. Nr 76, poz. 619). Wymienione akty prawne nakładają na PKP Polskie Linie Kolejowe SA, która jest spółką z większościowym udziałem Skarbu Państwa, obowiązek udostępnienia, w formie serwisu internetowego, informacji publicznej. Podmioty obowiązane do udostępniania informacji publicznej tworzą własne strony podmiotowe Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępniają będące w ich posiadaniu informacje publiczne. Strona, na której się Państwo znajdujecie, jest właśnie stroną podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.


Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.


e-mail: informacjapubliczna@plk-sa.pl 

Rejestr zmian