Nazwa Spółki

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Siedziba

ul. Targowa 74

03-734, Warszawa

Miejsce rejestracji

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000037568

Numer Identyfikacji Podatkowej

NIP: 113-23-16-427

Kapitał Zakładowy

wysokość kapitału zakładowego w całości wpłaconego: 17 458 436 000,00 zł

 

* dane upublicznione zgodnie z art. 5 ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. nr 208, poz. 1540)

Rejestr zmian

Lp.: Data: Zdarzenie: Autor
1. 29-03-2018 10:33 zmiana plk
2. 22-03-2018 15:39 zmiana plk
3. 05-12-2016 12:38 zmiana plk
4. 29-09-2015 9:41 zmiana plk
5. 21-05-2015 13:18 zmiana plk
6. 07-01-2015 14:43 zmiana plk
7. 11-07-2014 14:37 zmiana plk
8. 24-02-2014 14:38 zmiana plk
9. 14-01-2014 10:54 utworzenie plk