Dane Spółki

Nazwa Spółki

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Siedziba

ul. Targowa 74

03-734, Warszawa

Miejsce rejestracji

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000037568

Numer Identyfikacji Podatkowej

NIP: 113-23-16-427

Kapitał Zakładowy

wysokość kapitału zakładowego w całości wpłaconego: 20 424 936 000,00 zł

 

* dane upublicznione zgodnie z art. 5 ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. nr 208, poz. 1540)

Rejestr zmian

Lp.: Data: Zdarzenie: Autor
1. 11-08-2020 15:22 ZMIANA PLK
2. 18-04-2019 11:35 ZMIANA PLK
3. 25-01-2019 10:29 ZMIANA PLK
4. 25-05-2018 12:34 ZMIANA PLK
5. 29-03-2018 10:33 ZMIANA PLK
6. 22-03-2018 15:39 ZMIANA PLK
7. 05-12-2016 12:38 ZMIANA PLK
8. 29-09-2015 09:41 ZMIANA PLK
9. 21-05-2015 13:18 ZMIANA PLK
10. 07-01-2015 14:43 ZMIANA PLK
11. 11-07-2014 14:37 ZMIANA PLK
12. 24-02-2014 14:38 ZMIANA PLK
13. 14-01-2014 10:54 UTWORZENIE PLK