Niniejszy dział serwisu internetowego PKP Polskie Linie Kolejowe SA stworzony został w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz o rozporządzenie MSWiA w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z 17 maja 2002 r. (Dz. U. Nr 76, poz. 619). Wymienione akty prawne nakładają na PKP Polskie Linie Kolejowe SA, która jest spółką z większościowym udziałem Skarbu Państwa, obowiązek udostępnienia, w formie serwisu internetowego, informacji publicznych. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej znajduje się pod adresem www.bip.gov.pl .

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej Polskie Linie Kolejowe S.A.

e-mail: informacjapubliczna@plk-sa.pl


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Rejestr zmian

Lp.: Data: Zdarzenie: Autor
1. 13-09-2016 9:13 zmiana plk
2. 13-06-2016 10:25 zmiana plk
3. 13-06-2016 10:25 zmiana plk
4. 15-09-2015 10:53 zmiana plk
5. 15-09-2015 10:53 zmiana plk
6. 15-09-2015 10:52 zmiana plk
7. 14-09-2015 11:12 zmiana plk
8. 14-09-2015 8:50 zmiana plk
9. 10-02-2014 13:18 zmiana plk
10. 10-02-2014 13:16 zmiana plk
11. 10-02-2014 13:15 zmiana plk
12. 10-02-2014 13:12 zmiana plk
13. 14-01-2014 15:45 zmiana admin
14. 14-01-2014 15:43 zmiana admin
15. 14-01-2014 13:37 zmiana plk